§ 1 Käsityön lehtori, JYK, viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2023-1997

Päätöspäivämäärä

17.1.2024

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen peruste

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti sekä perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus ryhmän ohjaamisesta sekä kiinnostus tehdä sekä tiimi- että itsenäistä työtä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin käsityön lehtorin virkaan on KM (henkilötiedot poistettu, Kuntalaki § 140). (henkilötiedot poistettu, Kuntalaki § 140) on kokemusta kaikkein vaativimman erityisen tuen ryhmien opettamisesta eri yhtenäiskoulun luokka-asteilla. Haastattelun perusteella hänellä on monipuoliset opetustaidot. (henkilötiedot poistettu, Kuntalaki § 140) osoitti myös kyvykkyyttä koulun kehittämiseen yksilö- ja tiimitasolla, ja on työkokemuksensa, osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Kuvaus

Järvenpään kaupungin käsityön lehtorin virka on ollut haettavana 14.12-28.12.2023. Virka on ollut haettavana Järvenpään kaupungin nettisivuilla, julkisella ilmoitustaululla ja TE-keskuksen sivuilla. Lehtorin kelpoisuusehtona on ollut luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti sekä perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräajassa kuusi hakijaa. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kolme hakijaa täytti virassa säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden antamiin tietoihin pohjautuvan ansiovertailun perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa.

Haastattelijoina toimivat rehtori (henkilötiedot poistettu, Kuntalaki § 140) ja virka-apulaisrehtori (henkilötiedot poistettu, Kuntalaki § 140). 

Päätös

Päätän valita Järvenpään kaupungin käsityön lehtorin virkaan henkilön KM (henkilötiedot poistettu, Kuntalaki § 140) 1.8.2024 alkaen. Varalle valitaan (henkilötiedot poistettu, Kuntalaki § 140). 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pia Pohjanpalo, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut