§ 1 Erityisopettajan virkojen (2) täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2018-1111

Päätöspäivämäärä

18.4.2018

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

11 hakijasta yksi hakija täytti viran kelpoisuusehdot, mutta ilmoitti, ettei ole käytettävissä virkaan.

Päätös

Koska käytettävistä olevista hakijoista kukaan ei täyttänyt virkojen kelpoisuusehtoja, päätän jättää erityisopettajan kaksi virkaa täyttämättä.

Allekirjoitus

Palviainen Jaana, vs. rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus