§ 1003 Erityisopettajan viran täyttäminen Järvenpään Yhteiskouluun

Lataa 

JARDno-2019-203

Päätöspäivämäärä

21.3.2019

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto, erityisopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Tehtävä edellyttää kehittävää ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja yhdessä tapahtuvaan työn suunnitteluun, organisointiin ja toteuttukseen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisopettajan virkaan on KM Minna Hormalainen. Minna Hormalainenon lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Minna HormalainenJärvenpään kaupungin erityisopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen Järvenpään Yhteiskouluun.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen sekä rikosrekisteriotteen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Natalie Stolbow, rehtori

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue