§ 7 Erityisopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-2625

Päätöspäivämäärä

26.10.2020

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin KM erityisopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Valinnassa katsottiin eduksi kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä, työskentelystä yhtenäiskoulussa sekä innostus kehittää omaa ammattitaitoaan ja yhteisopettajuutta. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisopettajan virkaan on KM erityisopettaja (Henkilötiedot poistettu). Kokonaisarvioinnin, monipuolisen ja Järvenpään Yhteiskouluun sopivan työkokemuksensa ja osaamisensa perusteella hänen arvioidaan olevan kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM erityisopettaja (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin erityisopettajan virkaan 02.11.2020 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen ja nähtäväksi lain 504/2002(laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rikosrekisteriotteen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pia Pohjanpalo, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut