§ 1 Erityisopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-174

Päätöspäivämäärä

10.3.2020

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin KM erityisopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti ja eduksi katsottiin kokemusta moniammatillisesta  yhteis- ja verkostotyöstä  ja yhtenäiskoulussa työskentelystä sekä näkemys hyvinvoinnin ja koulunkäynnin monipuolisesta tukemisesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisopettajan virkaan on Krista Heikkilä. Kokonaisarvioinnin, työkokemuksen ja osaamisen perusteella hänen arvioidaan olevan kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM, erityisopettaja Krista Hekkilän Järvenpään kaupungin erityisopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen ja nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työnskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rikosrekisteriotteen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori, Pia Pohjanpalo

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue