§ 3 Erityisluokanopettajan virkojen täyttämättä jättäminen Järvenpään Yhteiskouluun

Lataa 

JARDno-2019-205

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä 15 hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista kaksi täytti viran kelpoisuusehdot. Toinen heistä ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä. Kelpoisten hakijoiden vähäisen määrän vuoksi virat jätetään täyttämättä.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan virat täyttämättä kelpoisten hakijoiden vähäisen määrän takia.

Allekirjoitus

Jaana Palviainen, vs. rehtori

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue