§ 6 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-1993

Päätöspäivämäärä

28.8.2020

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin KM erityisluokanopettajan kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus vaativimmasta erityisestä tuesta ja kuntouttavasta opetuksesta sekä hyvä perehtyneisyys monipuoliseen opettamiseen ja valmiuksia käyttää digitaalisia välineitä myös opetuksessasi.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan on KM (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan 01.08.2020 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pia Pohjanpalo, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut