§ 4 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-446

Päätöspäivämäärä

22.4.2020

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin KM, erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen  nro 986/1998 mukaisesti ja eduksi katsottiin kokemusta vaativimmasta erityisopetuksesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan on Olli Markkanen. Kokonaisarvioinnin, työkokemuksensa ja osaamisensa perusteella hänen arvioidaan olevan kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM, erityisluokanopettaja Olli Markkasen Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen ja nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rikosrekisteriotteen.

 Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori, Pia Pohjanpalo

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue