§ 5 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen Järvenpään Yhteiskouluun

Lataa 

JARDno-2019-2425

Päätöspäivämäärä

15.8.2019

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on erityisluokanopettajan kelpoisuus (KM), opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä kaksi hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kumpikaan näistä hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää Järvenpään Yhteiskoulun erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita.

Allekirjoitus

rehtori Pia Pohjanpalo

Organisaatiotieto

HR-palvelut