§ 4 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2021-981

Päätöspäivämäärä

7.5.2021

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on KM erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä kaksi hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kumpikaan näistä kahdesta hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran Järvenpään yhteiskouluun täyttämättä, koska kumpikaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

rehtori Pia Pohjanpalo, Järvenpään yhteiskoulu

Organisaatiotieto

HR-palvelut