§ 3 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2020-173

Päätöspäivämäärä

10.3.2020

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja perusopetuksen erityisluokanopettajan kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräaikaan mennessä yhdeksän hakijaa. Viran kelpoisuusehdot täytti kaksi hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Vähäisen hakijamäärän vuoksi virka jätetään täyttämättä.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä vähäisen hakijamäärän vuoksi.

Allekirjoitus

rehtori, Pia Pohjanpalo

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue