§ 1 Erityisluokanopettaja (2) viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2021-155

Päätöspäivämäärä

19.3.2021

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan  viran kelpoisuusehtona on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä kuusi hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Viisi näistä kuudesta hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää kaksi erityisluokanopettajan virkaa täyttämättä vähäisten kelpoisten hakijoiden puuttuessa.

Allekirjoitus

Pia Pohjanpalo, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut