§ 6 Järvenpään kaupungin verkkosivujen uudistaminen, ylläpito- ja tukipalvelut

Lataa 

JARDno-2019-1974

Päätöspäivämäärä

30.12.2019

Päätöksen tekijä

Viestintäjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinnan ratkaisu perustuu tarjousten vertailun antamaan lopputulokseen, joka on kuvattu yllä. 

Toimivalta perustuu konsernipalveluiden voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan viestintäjohtalle käyttötalousosan hankinnoissa, joiden hankinnan arvo on alle 250.000 € (alv 0%)

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupungin verkkosivujen uudistaminen ja ylläpito- ja tukipalvelut sopimuskumppaniksi valitaan Valu Digital Oy.

Allekirjoitus

viestintäjohtaja, Heli Vastamäki

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut