§ 1 Hankintaoikaisu tarjoajan poissulkemisesta Järvenpään kaupungin verkkosivujen uudistamisen, ylläpito- ja tukipalveluiden hankinnassa

Lataa 

JARDno-2019-1974

Päätöspäivämäärä

10.1.2020

Päätöksen tekijä

Viestintäjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintayksikön antama perustelu

Tarjouspyynnön Tarjoajan soveltuvuus -osassa hankintayksikkö edellytti, että tarjoaja on toimittanut vähintään kaksi (2) referenssikohdetta vastaavan laajuisesta verkkosivusta viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. Hyväksytyltä referenssiltä edellytetään, että toteutusprojektin laajuus on ollut vähintään 120 henkilötyöpäivää. Referenssiksi hyväksyttiin ainoastaan sellaiset hankkeet, joissa toimittaja (tai sen ilmoitettu alihankkija) on toiminut projektivastuullisena toimittajana. Referenssikohteet arvioi ja hyväksyi Järvenpään kaupungin työntekijöistä koostunut viisihenkinen raati.

Tarjoajan referenssikohteita arvoinut raati totesi ettei Visma Consulting Oy:n tarjous täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia. ”Tarjoajan referenssikohteet”  -lomakkeilla tarjoajan oli annettava selvitys referenssikohteista sekä kerrottava verkkosivukokonaisuuden laajuus ja verkkopalvelun sivustosta sekä verkkopalvelun www-osoite.

Visma Consulting oli antanut kohteesta ainoastaan referenssikohteiden verkkosivu-osoitteet eikä ollut antanut lomakkeella pyydettyjä selvityksiä referenssikohteista eikä niiden laajuudesta ja verkkopalvelun sivustosta.

Koska Visma Consulting Oy:n antamilla Referenssikohde -tiedoilla raati ei pystynyt arvioimaan Tarjoajan soveltuvuutta se poissuljettiin kilpailutuksesta viestintäjohtajan päätöksellä 20.12.2019 § 5. 

Viestintäjohtajan päätös 20.12.2019 § 5 ei ole perustunut lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen, eikä asiassa ole esitetty sellaista uutta selvitystä, joka voisi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Aiemmin asiassa tehtyä päätöstä ei ole hankintalain 132 §:n perusteella syytä muuttaa.

Toimivalta perustuu konsernipalveluiden voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan viestintäjohtajalle käyttötalousosan hankinnoissa, joiden hankinnan arvo on alle 250.000 € (alv 0%).

Päätös

Päätän hylätä Visma Consulting Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen edellä kuvauskentässä esitetyillä perusteilla. 

Allekirjoitus

viestintäjohtaja Heli Vastamäki

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut