§ 5 Varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajaksi hyväksminen/Keravan Taidepäiväkotiyhdistys ry

Lataa 

JARDno-2017-1319

Päätöspäivämäärä

14.11.2017

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatusjohtaja

Päätöksen perustelut

LANU toimivallan siirtäminen 16.5.2017 § 21

Päätös

Päätän, että Keravan Taidepäiväkotiyhdistys ry merkitään Smartumin sähköiseen palvelusetelijärjestelmään ja hyväksytään varhaiskasvatuksen päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi Järvenpään kaupungissa.

Palvelutuottaja on hakemuksessa kirjallisesti hyväksynyt seuraavat asiat:

1) Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www.palveluseteli.fi.

2) Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Smartum Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Smartum Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

3) Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 0,7  % setelin arvosta Smartum Oy:lle.

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityistä sosiaalipalveluista  annetussa laissa (922/2011) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu palvelun tuottaja. Palvelutuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot.

 

 

 

 

Allekirjoitus

Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja

Organisaatiotieto

Järvenpää