§ 1002 Varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajaksi hyväksyminen/Setlementti Louhelan ry

Lataa 

JARDno-2018-731

Päätöspäivämäärä

27.2.2018

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatusjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö
Lasten ja nuorten palvelualueen toimivallan siirtäminen, Lanu 12.12.2017 § 37.

Päätös

Päätän, että Setlementti Louhelan päiväkoti  merkitään Smartumin sähköiseen palvelusetelijärjestelmään ja hyväksytään varhaiskasvatuksen päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi Järvenpään kaupungissa.

Palvelutuottaja on hakemuksessa kirjallisesti hyväksynyt seuraavat asiat:

1) Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www.palveluseteli.fi.

2) Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Smartum Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Smartum Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

3) Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 0,7  % setelin arvosta Smartum Oy:lle.

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityistä sosiaalipalveluista  annetussa laissa (922/2011) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu palvelun tuottaja. Palvelutuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot.

Päätös on ehdollinen, kunnes Palveluntuottaja toimittaa puuttuvat dokumentit ja siten täyttää palvelusetelipalvelun tuottajalle asetetut hyväksymiskriteerit; 

  • Kopio aluehallintoviraston päätöksestä rekisteriin merkitsemisestä

Jos Palveluntuottaja ei toimita yllä olevia dokumentteja 31.7.2018 mennessä, päätös raukeaa.

 

Allekirjoitus

Miia Kemppi

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus