§ 5 Päätös varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajaksi hyväksymisestä/ Keravan saksalainen päiväkoti / Spielhaus

Lataa 

JARDno-2018-1381

Päätöspäivämäärä

19.6.2018

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatusjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö
Lasten ja nuorten palvelualueen toimivallan siirtäminen, Lanu 12.12.2017 § 37.

Päätös

Päätän, että Keravan saksalainen päiväkoti / Spielhaus merkitään Smartumin sähköiseen palvelusetelijärjestelmään ja hyväksytään varhaiskasvatuksen päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi Järvenpään kaupungissa.

Palvelutuottaja on hakemuksessa kirjallisesti hyväksynyt seuraavat asiat:

1) Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www.palveluseteli.fi.

2) Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Smartum Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti  Smartum Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

3) Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 0,7  % setelin arvosta Smartum Oy:lle.

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityistä sosiaalipalveluista  annetussa laissa (922/2011) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu palvelun tuottaja. Palvelutuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot.

Päätös on ehdollinen, kunnes Palveluntuottaja toimittaa puuttuvat dokumentit ja siten täyttää palvelusetelipalvelun tuottajalle asetetut hyväksymiskriteerit;

  • Kopio Aluehallintoviraston päätöksestä rekisteriin merkitsemisestä
  • Tiedot vastuuhenkilöstä ja hänen pätevyydestään kyseiseen tehtävään.

Jos Palveluntuottaja ei toimita yllä olevia dokumentteja 30.4.2019 mennessä, päätös raukeaa.

 

Allekirjoitus

va. varhaiskasvatusjohtaja Marju Niinisalo

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue