§ 17 Päätös varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä/Pilke liikuntapäiväkoti Huiske, Tuusula

Lataa 

JARDno-2018-3676

Päätöspäivämäärä

30.10.2018

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatusjohtaja

Päätöksen perustelut

LANU toimivallan siirtäminen 12.6.2018 § 23

Päätös

Päätän, että Pilke liikuntapäiväkoti Huiske merkitään Vaanan sähköiseen palvelusetelijärjestelmään ja hyväksytään varhaiskasvatuksen päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi Järvenpään kaupungissa.

Palvelutuottaja on hakemuksessa kirjallisesti hyväksynyt seuraavat asiat:

1) Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www.palveluseteli.fi.

2) Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Vaana Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Vaana Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

3) Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 0,7  % setelin arvosta Vaana Oy:lle.

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityistä sosiaalipalveluista  annetussa laissa (922/2011) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu palvelun tuottaja. Palvelutuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot.

 

 

 

 

Allekirjoitus

Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue