§ 2 Päätös varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä / Päiväkoti Unelma, Helsinki

Lataa 

JARDno-2021-187

Päätöspäivämäärä

5.3.2021

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen (Opka 25.2.2020 § 10)

Päätös

Päätän, että Päiväkoti Unelma, Helsinki merkitään Vaanan sähköiseen palvelusetelijärjestelmään ja hyväksytään varhaiskasvatuksen päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi Järvenpään kaupungissa.

Palvelutuottaja on hakemuksessa kirjallisesti hyväksynyt seuraavat asiat:

1) Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www.vaana.fi.

2) Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Vaana Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (1501/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Vaana Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloittaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

3) Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 0,7 % setelin arvosta Vaana Oy:lle. Vaanan voimassa oleviin palvelupalkkioihin lisätään 1.1.2019 lähtien 24 %:n arvonlisävero (laki arvonlisäverolain muuttamisesta 416/2018). 

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, varhaiskasvatuslain (540/2018) 43 §:ssä tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot.

Päätöksen liitteenä on erillinen allekirjoitettava sopimusliite, jolla palveluntuottajan kanssa sovitaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämistä menettelytavoista ja henkilötietojen käsittelyn suojaamista koskevien säännösten noudattamisesta.

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitus

varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, Meiju-Leena Heinonen

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut