§ 4 Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden palveluiden supistaminen / Korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

20.3.2020

Päätöksen tekijä

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen,​ HYVO 27.2.2020 § 11
Avainalueen toiminnasta vastaava asiakkuusjohtaja.

Päätös

Päätän supistaa Työllisyys- ja kotouttamispalveluiden toimintaa seuraavasti 18.3. lukien:

  • Ohjaavien alojen Liito-pajatoiminta keskeytetään

  • Kartanon Kahvila suljetaan

  • Etsivä nuorisotyö ei tee kotikäyntejä, asiastyö tehdään pääsääntöisesti etänä ja sähköisesti

  • Ohjaamo/Vaikuttamo toimintapiste suljetaan, asiakaspalvelu tehdään etänä ja sähköisesti

  • Maahanmuuttajtoimiston avoin palveluneuvonta suljetaan; asikaspalvelu tehdään etänä ja sähköisesti; välttämättömät asiakastapaamiset ajan varauksen kautta toimipisteessä. 

Päätöstä arvioidaan tilanteen muuttuessa uudelleen.

Allekirjoitus

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja henkilötiedot poistettu

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue