§ 7 Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osittainen avaaminen Korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

20.5.2020

Päätöksen tekijä

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin Hallintosääntö,​KV 23.3.2020 § 17
Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen,​HYVO 27.2.2020 § 11
Avainalueen toiminnasta vastaava asiakkuusjohtaja

Päätös

Päätän valtioneuvosten linjausten perustella avata Järvenpään työllisyys- ja kototumispalvelujen avainalueella olevien toimintojen sulkuja seuraavasti:

  • Maahanmuuttotoimisto Verson sekä Ohjaamo / Vaikuttamon asiakaspalvelussa siirrytään joustavaan etätyöhön 1.6. lukien, siten että asiakaspalvelu toimii ajanvarauksella.
  • Etsivässä nuorisotyössä on mahdollista siirtyä lähityöhön 1.6. lukien erityisjärjestelyin.
  • Rakentavien alojen ammattipaja siirtyy lähiopetukseen Vanhankylänniemessä 19.5. alkaen

Kohteiden ja tilojen käytön rajoituksissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta tilaisuuksien järjestäjille 14.5.2020. Valtioneuvoston ja Aluehallintoviranomainen ohjeistuksia tulee seurata jatkuvasti. Täsmentyvien ohjeiden perusteella tehdään aukioloaikoiihin, asiakasmääriin sekä muihin mahdollisiin rajoittaviin tekijöihin tarvittavia muutoksia kesän ja syksyn 2020 aikana.

 

Allekirjoitus

vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue