§ 14 Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden asiakaspalvelun rajoittaminen / Korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen, HYVO 27.2.2020 § 11
Avainalueen toiminnasta vastaava asiakkuusjohtaja

Päätös

Aluehallintoviranomaisen määräykseen perustuen päätän Osaamis- ja työllisyyspalveluiden (Vaikuttamo sis. Ohjaamo) sekä Maahanmuuttajatoimisto Verson yleisölle avointen asiakas- ja odotustilojen sulkemisesta 28.11 - 20.12.2020. Asiakasohjausta annetaan puhelimitse ja verkkoyhteyksien kautta. Lähityötä tehdään välttämättömistä terveydellisistä, taloudellisista ja oleskeluoikeuksiin liittyvistä syistä. Kohteet avataan uudelleen aluehallintoviraston päätösten perusteella.

Allekirjoitus

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Organisaatiotieto

Järvenpää