§ 11 Päätös työllisyyden kuntakokeiluun hakeutumatta jättämisestä

Lataa 

JARDno-2020-1289

Päätöspäivämäärä

18.6.2020

Päätöksen tekijä

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö KV 23.3.2020 § 17
Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen 27.2.2020 § 11

 

 

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki ei lähde työllisyyden kuntakokeilun täydentävään hakuun mukaan, vaan edistää yhteistyössä muiden alueen kuntien kanssa alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen toimintamallia.

Allekirjoitus

vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara

Organisaatiotieto

Elinkeino- ja kehittämispalvelut