§ 15 Päätös Kesätyöllistämistä edistävän ostopalvelun Pikaduuni irtisanomisesta

Lataa 

JARDno-2017-2004

Päätöspäivämäärä

9.12.2020

Päätöksen tekijä

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen, HYVO 27.2.2020 § 11

 

Päätös

Päätän

  1. irtisanoa nuorten kesätyöllistämistä edistävää ostopalvelua koskevan hankintasopimuksen JARDnro-2017-2004 päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa 
  2. että päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on lainvoimainen
  3. että päätöksen tultua lainvoimaiseksi, irtisanominen toteutetaan toimittamalla sopimussuhteessa sitova ja sopimuksen mukainen kirjallinen irtisanomisilmoitus sähköpostitse VMP Ura Oy:lle.

Allekirjoitus

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Organisaatiotieto

Elinkeino- ja kehittämispalvelut