§ 9 Cooperin ja Kartanon kahviloiden osittainen avaaminen Korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

27.5.2020

Päätöksen tekijä

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin Hallintosääntö,​KV 23.3.2020 § 17
Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen,​HYVO 27.2.2020 § 11
Avainalueen toiminnasta vastaava asiakkuusjohtaja

Päätös

Päätän valtioneuvosten linjausten perustella avata Järvenpään työllisyys-​ja kototumispalvelujen avainalueella olevien toimintojen sulkuja seuraavasti:

  • Cooperin kahvila avataan 1.6.2020 lukien erityisjärjestelyin
  • Kartanon kahvila avataan 15.7.2020 lukien erityisjärjestelyin 

Aluehallintoviranomaisen täsmentyvien ohjeiden perusteella voidaan tehdä aukioloaikoihin,​ asiakasmääriin sekä muihin mahdollisiin rajoittaviin tekijöihin tarvittavia muutoksia kesän ja syksyn 2020 aikana.

 

Allekirjoitus

vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue