§ 1001 Päätös työsuhteen purkamisesta koeaikana

Lataa 

JARDno-2018-3107

Päätöspäivämäärä

7.9.2018

Päätöksen tekijä

Työllisyyspalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukainen koeaika.

Työntekijää on 9.8.2018 suullisesti huomautettu työsuhteen aikana. Sopeutuminen työyhteisöön ei ole ollut odotettua.

Päätös

Päätän, että työntekijän työsuhde puretaan koeajalla. Työsuhde päättyy välittömin vaikutuksin ilman irtisanomisaikaa. Kertyneet lomapäivät maksetaan työntekijälle lopputilin yhteydessä.

Ennen työsuhteen purkamista on järjestetty työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 2 §:n mukainen kuulemistilaisuus palvelussuhteen päättämisen syistä.

Allekirjoitus

Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö

Organisaatiotieto

Elinkeino- ja kehittämispalvelut