§ 33 Päätös työllisyysmäärärahojen kohdentamisesta / LANU/SIVA tietojenhalinta ajalle 8.10.2018-7.4.2019

Lataa 

JARDno-2018-3273

Päätöspäivämäärä

19.10.2018

Päätöksen tekijä

Työllisyyspalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Talousarvio 2018 ja 2019

Päätös

Tällä päätöksellä myönnän Järvenpään kaupungin Lasten ja nuorten / Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen tietojenhallinnalle 20 228 euroa työllisyysmäärärahoja yhden (1) työttömän henkilön työllistämisestä aiheutuneisiin palkkauskustannuksiin ajalle 8.10.2018-7.4.2019. Tuki kattaa palkan lomarahoineen ja sivukuluineen. Mahdollisista ylityö-, työvaate- yms. korvauksista vastaa työyksikkö omalla kustannuksellaan. Työntekijän tulee pitää työsuhteen aikana kertyneet vuosilomansa ehdottomasti työsuhteen aikana. Mikäli lomia jää pitämättä, vastaa työyksikkö omalla kustannuksellaan ylimenevien kustannusten korvaamisesta (lomakorvaus).

Mikäli työntekijän työsuhde päättyy suunniteltua aikaisemmin, päättyy myös oikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön. Työsuhteessa tapahtuvista oleellisista muutoksista tulee ilmoittaa työllisyyspalveluihin viipymättä. Mahdollisesta jatkorahoituksesta on neuvoteltava viimeistään 6 viikkoa ennen työsuhteen päättymistä.

Allekirjoitus

Sirkka Lehti

Organisaatiotieto

Elinkeino- ja kehittämispalvelut