§ 20 Kesäsetelitilitys / Taloyhtiö Metsolantie 69

Lataa 

JARDno-2018-2999

Päätöspäivämäärä

5.10.2018

Päätöksen tekijä

Työllisyyspalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Talousarvio 2018

Päätös

Viitaten työllisyyspalveluiden päällikön 6.9.2018 tekemään päätökseen JARDno-2018-2999 § 14 koskien kesätyöllistämistukea.

Olen arvioinut kesäseteliämme koskevaa ohjeistustamme ja havainnut, että ohjeissa on kahdenlaisen tulkinnan mahdollisuus. 

Alkuperäisen tarkoituksen mukaan kesätyöllistämistuen täysi summa maksetaan, kun 40 työtuntia kertyy yhden (1) kuukauden aikana. Asian voinee kuitenkin tulkita myös niin, että riittää kun 40 tuntia kertyy ylipäätään työsuhteen aikana, vaikka työsuhteen kesto olisi esim. 2 kk.

Hallintolain 8 luvun 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen myös oma-aloitteisesti. Tämä on mahdollista seuraavissa tapauksissa:

1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;

2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;

3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai

4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

1-3 -kohdissa päätöstä voidaan korjata sekä päätöksensaajan eduksi että vahingoksi. Päätöstä voidaan kuitenkin korjata päätöksensaajan vahingoksi ainoastaan, jos kyseinen taho suostuu päätöksen korjaamiseen. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. 4-kohdassa tarkoitetussa tilanteessa päätöstä voidaan korjata ainoastaan asianosaisen eduksi.

Tässä tapauksessa kyseeseen tulee kohta 4. Tuen saaja toi esiin uutta tietoa, joka antoi perusteet päätöksen muuttamiselle. Tämä huomioon ottaen päätän hyväksyä kesäsetelihakemuksenne seuraavasti:

Työnantaja: Taloyhtiö Metsolantie 69

Työllistetty: 1 järvenpääläinen nuori

Maksetaan yhteensä: 400 euroa.

 

Huomaathan, että kuntalaisten tiedoksisaantiaika on 7 päivää ja sen jälkeen päätöksen muutoksenhakuaika on 14 päivää. Lisäksi tämän ajanjälkeen maksatukseen on varattava 14 päivää. Eli aikaa kuluu vähintään yhteensä 5 viikkoa päätöksen hyväksymisestä maksatukseen.

 

Allekirjoitus

Sirkka Lehti

Organisaatiotieto

Elinkeino- ja kehittämispalvelut