§ 36 Kesäsetelitilitys / Rautanainen Oy

Lataa 

JARDno-2018-2911

Päätöspäivämäärä

19.10.2018

Päätöksen tekijä

Työllisyyspalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Talousarvio 2018

Päätös

Kaupungin linjauksen mukaan kesäseteli voidaan myöntää kesänuoren palkkaamiseksi 2 – 4 viikon työsuhteisiin (14 – 28 päivää). 8.10.2018 päivätyn kesäsetelitilityslomakkeen liitteen (kopio työsopimuksista) mukaan ilmoitatte, että:

1. Kahden (2) työllistämänne nuorten työsopimukset on tehty yli neljän (4) viikon ajalle. Työsuhde on neljän (4) viikon (28 päivän) mittaisen työsuhteen kriteerien mukainen, joten korvaus on 2 x 400 euroa.

2. Yhden (1) työllistämänne nuoren työsopimus on tehty ajalle 4.6.-29.6.2018 (26 päivää). Näin ollen neljän (4) viikon (28 päivän) työsuhde ei toteudu. Työsuhde on kuitenkin kahden (2) viikon (14 päivän) mittaisen työsuhteen kriteerien mukainen, joten korvaus on 200 euroa.

3. Kolmen (3) työllistämänne nuorten työsopimukset on tehty 12 päivän ajalle (4.6.-15.6.2018, 9.7.-20.7.2018 sekä 23.7.-3.8.2018). Näin ollen kahden (2) viikon (14 päivän) työsuhde ei toteudu.

Päätän hyväksyä tilityshakemuksenne kesäsetelistä seuraavasti:

Työnantaja: Rautanainen Oy

Työllistetty: 3 järvenpääläistä nuorta, joiden työsuhteet on kesäsetelin kriteerien mukaisia.

Maksetaan yhteensä: 1000 euroa

 

Huomaathan, että kuntalaisten tiedoksisaantiaika on 7 päivää ja sen jälkeen päätöksen muutoksenhakuaika on 14 päivää. Lisäksi tämän ajanjälkeen maksatukseen on varattava 14 päivää. Eli aikaa kuluu vähintään yhteensä 5 viikkoa päätöksen hyväksymisestä maksatukseen.

Allekirjoitus

Sirkka Lehti

Organisaatiotieto

Elinkeino- ja kehittämispalvelut