§ 153 Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuki työnantajille

Lataa 

JARDno-2020-2551

Päätöspäivämäärä

18.11.2020

Päätöksen tekijä

Työllisyyspalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Talousarvio 2020

Päätös

Työnantaja on hakenut  kesätyöllistämistukea 13.10.2020 päivätyllä tilityshakemuksella yhden (1) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen. Nuori on työskennellyt yhteensä 79 tuntia.

Päätän

  1. myöntää kesätyöllistämistukea sitä hakeneelle työnantajalle yhteensä enintään 200 euroa yhden (1) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen kaupungille toimitetun hakemuksen sekä edellä kuvaus kentässä mainituin kesätyöllistämistuen myöntämisen ehdoin.
  2. että päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on lainvoimainen.
  3. että tämän päätöksen perusteella tukea hakeneelle työnantajalle maksettu tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, ettei tukea tosiasiassa ole käytetty siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

 

Allekirjoitus

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Lehti

Organisaatiotieto

HR-palvelut