§ 145 Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuki työnantajille

Lataa 

JARDno-2020-2777

Päätöspäivämäärä

17.11.2020

Päätöksen tekijä

Työllisyyspalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Talousarvio 2020

Päätös

Työnantaja on hakenut ennakkoon kesätyöllistämistukea 31.5.2020 päivätyllä hakemuksella kahden (2) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen. Hakemus saapui Järvenpään kaupungille ennakkohakuaikana, mutta alustava varaustilanne näytti siltä, että kesätyöllistämistukeen osoitetut määrärahat oli jo käytetty täysimääräisesti. Hakemuksen perusteella työnantajalle myönnettiin alustavasti kesätyöllistämistukea yhteensä enintään 800 euroa kahden (2) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen kaupungille toimitetun hakemuksen sekä edellä kuvaus kentässä mainituin kesätyöllistämistuen myöntämisen ehdoin. Päätös tuen maksamisesta tehdään määrärahojen puitteissa kun kaikki ennakkoon varatut tuet on maksettu.(viranhaltijapäätös JARDno-2020-1511). Ennakkoon myönnettyjä määrärahoja jäi käytämättä, joten työnantajalle voidaan myöntää kesätyöllistämistukea enintää 800 euroa.

Päätän

  1. myöntää kesätyöllistämistukea sitä hakeneelle työnantajalle yhteensä enintään 800 euroa kahden (2) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen kaupungille toimitetun hakemuksen sekä edellä kuvaus kentässä mainituin kesätyöllistämistuen myöntämisen ehdoin.
  2. että päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on lainvoimainen.
  3. että tämän päätöksen perusteella tukea hakeneelle työnantajalle maksettu tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, ettei tukea tosiasiassa ole käytetty siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

 

 

Allekirjoitus

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Lehti

Organisaatiotieto

HR-palvelut