§ 143 Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuki työnantajille

Lataa 

JARDno-2020-2778

Päätöspäivämäärä

16.11.2020

Päätöksen tekijä

Työllisyyspalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Talousarvio 2020

Päätös

Työnantaja on hakenut ennakkoon kesätyöllistämistukea 8.4.2020 päivätyllä hakemuksella yhden (1) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen. Hakemuksenne mukaan nuoren osoite on Hollolassa. Työnantaja on kuitenkin vahvistanut sähköpostiviestillä, että nuori opiskelee Hollolassa, mutta hänen kotipaikkansa on Järvenpäässä. Hakemuksen perusteella työnantajalle on alustavasti myönnetty kesätyöllistämistukea yhden järvenpääläisen nuoren työllistämiseen (viranhaltijapäätös JARDno-2020-995). Kesätyöllistämistukea maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan. Toteutuneita työtunteja oli 53, joten kesätyöllistämistukea maksetaan enintään 100 euroa.

Päätän

  1. myöntää kesätyöllistämistukea sitä hakeneelle työnantajalle yhteensä enintään 100 euroa yhden (1) järvenpääläisen nuoren työllistämiseen kaupungille toimitetun hakemuksen sekä edellä kuvaus kentässä mainituin kesätyöllistämistuen myöntämisen ehdoin.
  2. että päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on lainvoimainen.
  3. että tämän päätöksen perusteella tukea hakeneelle työnantajalle maksettu tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, ettei tukea tosiasiassa ole käytetty siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Allekirjoitus

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Lehti

Organisaatiotieto

HR-palvelut