§ 4 Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen kiinteistöllä 186-22-2220-1 Harava 3

Lataa 

JARDno-2020-1518

Päätöspäivämäärä

4.6.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 § 94

Päätös

Päätän jatkaa tontin 186-22-2220-1 rakentamisvelvoiteaikaa 31.3.2022 saakka.

Allekirjoitus

Tonttipäällikkö Tarja Kariniemi

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu