§ 1 Kiinteistöarvioiden hankinnan optiokauden käyttöönotto

Lataa 

JARDno-2020-958

Päätöspäivämäärä

2.3.2022

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Ratkaisuvalta

Kaupunkikehityslautakunta 28.10.2021 § 97, liite Rahamääräiset ratkaisuvaltarajat

Päätös

Tonttipäällikkö päättää:

1. ottaa käyttöön optiokauden kiinteistöarvioden hankinnassa 1.6.2022 - 30.5.2024 ajanjaksoksi valittujen palveluntuottajien kanssa

2. että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin optiokauden aikana

3. ett optiokautena sopimus jatkuu entisin ehdoin

Allekirjoitus

Tonttipäällikkö Tarja Kariniemi

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu