§ 3 Katualueen korvaamista koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen sopimuksen hyväksyminen kiinteistölle 186-402-4-112

Lataa 

JARDno-2021-1354

Päätöspäivämäärä

8.6.2021

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupunkikehityksen toimintasääntö

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja kiinteistön 186-402-4-112 omistajien välisen Santunpolun katualuetta koskevan korvaussopimuksen.

Allekirjoitus

Tonttipäällikkö Tarja Kariniemi

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu