§ 6 Viemärikuvaukset 2019-2020

Lataa 

JARDno-2019-570

Päätöspäivämäärä

1.3.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu hankinnassa päättämisessä Järvenpään kaupungin hallintosäännön 40§:n Liikelaitoksen johtaja päätösvaltaan ja taloudelliseen toimivaltaan ostopalveluiden hankinnoissa, jotka ovat alle 500.000 €.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että viemärikuvausten puitesopimuskumppaniksi valitaan Eerola-Yhtiöt Oy.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankintakauden kustannusvaikutus arvioidaan olevan n. 30 000 €. Kustannukset katetaan Järvenpään Veden talousarvion käyttö- ja investointimenoista.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi