§ 3 Vesi- ja viemärilaskun kohtuullistaminen kulutuspisteessä KP 5240

Lataa 

JARDno-2019-240

Päätöspäivämäärä

12.2.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö 42 § liikelaitoksen johtajan toimivaltuudet ja taloudellinen toimivalta helpotuksien, maksuvapautuksien ja vahingonkorvauksien myöntämisessä alle 10 000 € ratkaisuvaltarajassa.

Päätös

Päätän hylätä vesi- ja viemärilaskun kohtuullistamisen kulutuspisteessä KP 5240. Päätöksen perusteet ovat tapahtuman kuvauksen tekstissä.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi