§ 3 Teollisuusjätevesi- ja talousvesisopimusten laadinta

Lataa 

JARDno-2018-1731

Päätöspäivämäärä

23.4.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu hankinnassa päättämisessä Järvenpään kaupungin hallintosäännön 42§:n Liikelaitoksen johtaja päätösvaltaan ja taloudelliseen toimivaltaan ostopalveluiden hankinnoissa, jotka ovat alle 500.000 €.
 

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään Vesi tilaa kuuden yrityksen teollisuusvesi- ja jätevesisopimusten laadinnan Pöyry Finland Oy:ltä hintaan 23 530,00 €, alv 0%

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

 

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi