§ 2 Siirtoviemärihankkeen rakennussuunnittelun suunnittelutoimeksiannon kilpailutuksen ja ohjauksen hankinta

Lataa 

JARDno-2023-1086

Päätöspäivämäärä

28.3.2024

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen peruste

Kaupunginhallitus, 18.12.2023, § 328.ja JARDno-2023-1086, Hankinta / Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalvelut ja lisäksi Hallintosääntö 45 § Liikelaitosjohtajan ratkaisuvaltarajat ja taloudellinen toimivalta / puitesopimusten vuosihankinnat, kertahankinnat, leasinghankinnat, ostopalvelusopimukset, alle 500 000 € hankinnoissa.

Kuvaus

Siirtoviemärihankkeen rakennussuunnittelun suunnittelutoimeksiannon kilpailutus ja ohjauksen hankinta perustuu ja sisältyy aiempaan puitesopimuksen suunnittelu- ja konsulttipalveluhankintaan ja siitä tehtyyn hankintapäätökseen / Kaupunginhallitus, 18.12.2023, § 328.ja JARDno-2023-1086.

Siirtoviemärihankkeen yleissuunnittelun jatkotyönä olevan tarkemman rakennussuunnittelun suunnittelutoimeksiannon kilpailutuksen ja ohjauksen / suunnitteluttamisen hankinnasta on neuvoteltu TK Infra Oy:n kanssa, joka kuuluu edellä olevaan hankintapäätöksen valittuihin toimijoihin / Osakokonaisuus 14 Suunnitteluttaminen ja valvonta. Puitesopimuksen mukainen tarjoutumispyyntöneuvottelu pidettiin 20.3.2024, Teams -etäkokouksena. Hankinnan ja tehtävän sisältönä ovat ohitusviemärin rakennussuunnittelutyön kilpailutusprosessi, päätöksenteossa tilaajan tukeminen, rakennussuunnittelun ohjaus, valvonta ja suunnittelukokouksien valmistelu sekä vetäminen tilaajatahon edustajana ja tukena. Kokonaisuuteen kuuluu myös tiealueen, katujen ja muun infran alituslupaprosessin käynnistäminen ja hoitaminen. Lisäksi maanomistasopimusprosessissa tilaajan tukeminen ja tarvittavien aineiston ja kokousten valmistelu. Lisäksi tehtävään sisältyy muita mahdollisia tarvittavia tilaajan osoittamat tehtäviä.  Lisäksi TK Infra Oy oli Siirtoviemärihankkeen yleissuunnittelussa vastaavana konsulttina vuonna 2023, mikä helpottaa huomattavasti aloitettavan rakennussuunnittelun tehtäviä.

Arvio tehtäväkokonaisuuden osalle on noin 455 tuntia tuntilaskutushinnalla 125€ (alv 0 %). Puitesopimuksen mukainen arviohinta hankinnalle on 56 875,00 € (alv 0 %). Laskutus tehdään tuntilaskutuksena tilaajan hyväksynnän pohjalta. Laskutushintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Hankinnassa käytetään laskutuksen yhteydessä merkintää; Kaupunginhallitus, 18.12.2023, § 328.ja JARDno-2023-1086 ja viitettä 869141002_0005 Järvenpään siirtoviemäri.

 

Päätös

Päätän, että edellä olevan selosteen mukaan Järvenpään Veden siirtoviemärihankkeen rakennussuunnittelun suunnittelutoimeksiannon kilpailutuksen ja ohjauksen hankintaan valitaan TK Infra Oy, arvioituun 56 875,00 € alv. 0% kustannukseen 25.3. 2024 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi