§ 3 Puhdistamolietteen jatkokäsittelypalvelun hankinta

Lataa 

JARDno-2017-1249

Päätöspäivämäärä

14.9.2017

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu hankinnasta päättämisessä Järvenpään kaupungin hallintosäännön 42 § Liikelaitoksen johtaja päätösvaltaan ja taloudelliseen toimivaltaan useampivuotisten ostopalvelusopimusten hankintapäätöksissä.

Päätös

Päätän, että Järvenpään vesiliikelaitoksen (Järvenpään Vesi) puhdistamolietteen jatkokäsittelyn sopimuskumppaniksi valitaan hankinnan halvimman tarjouksen antanut Kekkilä Oy.

Kekkilä Oy:n tarjouksen hinnat muodostuvat seuraavasti:

  • Kuljetus
    • 5,20 € / tonni
  • Lietteen käsittely
    • 41,70 € / tonni
  • Kuljetus ja lietteen käsittely yhteensä
    • 46,90 € / tonni

Puhdistamolietteen jatkokäsittelyn määräksi on arvioitu n. 2200 tonnia vuodessa.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus sitoo Järvenpään vesiliikelaitosta vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Optiokautena sopimus jatkuu samoin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää Tilaaja. Päätös option käytöstä tehdään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä, mutta viimeistään puoli vuotta ennen optiovuoden alkua.

 

Allekirjoitus

Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi