§ 9 Puhdistamolietteen jatkokäsittelypalvelun hankinta

Lataa 

JARDno-2021-2337

Päätöspäivämäärä

8.12.2021

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 45 Liikelaitoksen johtaja (toimitusjohtaja)

Toimivalta perustuu hankinnat ja urakat Järvenpään kaupungin kohdassa 2 8 § määritellyn toimivallan mukaisesti. Käyttötalousosan puitesopimusten vuosihankintojen ja useampivuotisten ostopalvelusopimuksien ratkaisuvaltaraja on toimitusjohtajalla alle 500 000 € hankinnoissa.

Päätös

Päätän valita Järvenpään vesiliikelaitoksen (Järvenpään Vesi) puhdistamolietteen
jatkokäsittelyn palveluntuottajaksi halvimman tarjouksen jättäneen Kekkilä Oy:n, kokonaishintaan 45,40 €/tonni (alv. 0%) sopimuskaudelle, joka on pituudeltaan kolme (3) vuotta. Sopimuskausi koskee vuosia 2022 -2024.


Kekkilä Oy:n tarjouksen kokonaishinta muodostuu seuraavasti:
Kuljetus: 5,50 € / tonni
Lietteen käsittely: 40,00 € / tonni
Kuljetus ja lietteen käsittely yhteensä 45,50 € / tonni


Puhdistamolietteen jatkokäsittelyn määräksi on arvioitu n. 2400 tonnia
vuodessa. Järvenpään Vesi ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana. 

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut
lainvoiman. Sopimus sitoo Järvenpään vesiliikelaitosta vasta, kun molemmat
osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Optiokautena sopimus jatkuu samoin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää
Tilaaja. Päätös option käytöstä tehdään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen
sopimuksen tekemisestä, mutta viimeistään kolme kuukautta ennen optiovuoden
alkua.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpää