§ 6 Pohjola Vakuutus Oy:n takaisinsaantivaatimus EK20-085613-9

Lataa 

JARDno-2021-1312

Päätöspäivämäärä

4.8.2021

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpän kaupungin hallintosääntö 45 § Liikelaitoksen johtajan toimivalta ja Hallintosäännön 28 § mukaan Järvenpää Veden toimitusjohtajan ratkaisuvaltaraja alle 10 000 € vahingonkorvausten myöntämisessä.

 

Päätös

Päätän edellä olevien seikkojen perusteella, että Järvenpään Vesi ei ole korvausvelvollinen aiheutuneesta vahingosta. Syynä on rankkasateen aiheuttama tulvatilanne, johon kiinteistö ei ollut riittävästi varautunut, eikä ollut tehnyt riittäviä suojauksia padotuskorkeuden alapuolella oleville tiloille eikä kaivorakenteille. Järvenpään Vesi ei ole aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudesta eikä vesihuoltolaitoksen toiminnassa ole tapahtunut virhettä.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto 

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi