§ 1 PAJUTIEN VESIHUOLTO, VAIHE 1 -RAKENNUSURAKAN HANKINTA

Lataa 

JARDno-2021-180

Päätöspäivämäärä

22.3.2021

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu hankinnasta päättämisessä Järvenpään kaupungin hallintosään­nön 45 § Liikelaitoksen johtaja päätösvaltaan ja taloudelliseen toimivaltaan kertahan­kintojen hankintapäätöksissä alle 500 000 € (alv 0%).

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein valita ”PAJUTIEN vesihuolto, vaihe 1” –rakennus­urakan to­teuttajaksi VM Suomalainen Oy:n kokonaishintaan 235 000,00 € (alv 0%). 

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta,​kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta,​kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoitta­mista.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi