§ 4 Lining AquaRex automaatiojärjestelmän vanhentuneiden ohjaus- ja valvontayksiköiden hankinta

Lataa 

JARDno-2018-1770

Päätöspäivämäärä

24.4.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu hankinnassa päättämisessä Järvenpään kaupungin hallintosäännön 42§:n Liikelaitoksen johtaja päätösvaltaan ja taloudelliseen toimivaltaan ostopalveluiden hankinnoissa, jotka ovat alle 500.000 €.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Oy Lining Ab valitaan toimittamaan asennettuna uudet Linign AqvaSemi ohjaus- ja valvontayksiköt (kolme kpl) kokonaishintaan 13 650,00 € alv. 0%.

Hankinnasta tehdään sopimus. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi