§ 16 Korvausvaatimus 20.9.2019 viemäritulvasta

JARDno-2019-2994

Päätöspäivämäärä

1.10.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 45 Liikelaitoksen johtajan toimivalta ja taloudellinen toimivalta vahingon korvauksen myöntämisessä enintään 10 000 € korvauksissa.

Päätös

Päätän hylätä esitetyn korvausvaatimuksen edellä asian kuvauksessa esitetyin perustein.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi