§ 8 Järvenpään Veden varallaolon työmaapalvelut

Lataa 

JARDno-2019-304

Päätöspäivämäärä

11.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu hankinnassa päättämisessä Järvenpään kaupungin hallintosäännön 40§:n Liikelaitoksen johtaja päätösvaltaan ja taloudelliseen toimivaltaan ostopalveluiden hankinnoissa, jotka ovat alle 500.000 €.

Päätös

Päätän tilata Järvenpään Veden varallaolon työmaapalvelut tarjouspyynnön ja Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy:n 8.4.2019 antaman tarjouksen sekä 10.4.2019 käydyn selonottoneuvottelun mukaisesti. Tilauksessa käytetään varallaolon työmaapalveluissa tarjouksen mukaisia hintoja. Normaalityöajan puitteissa erikseen tilatuissa ja tehtävistä työmaapalveluissa käytetään erillisen työkonehinnaston mukaisia hintoja. Työt tilataan työkohdekohtaisesti ja tilaaja ei sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun arvioituun työmäärään.

Kustannukset osoitetaan vesihuollon kohteisiin, riippuen mitä työtä tehdään, tilaaja ilmoittaa hankintamenokohdan erikseen tilatessa.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero sekä tilaajan antama tilausviite.

Hankinnan kokonaisarvo, optiokausi mukaan luettuna on n. 300 000 € / alv. 0%. Optiokauden 1.5.2021 - 30.4.2023 käytöstä päätetään erikseen.

Hankinnasta tehdään erillinen sopimus.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpään Vesi