§ 8 Järvenpään Veden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän hankinta

Lataa 

JARDno-2021-2185

Päätöspäivämäärä

17.11.2021

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Lain vesi-​ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 13§:n mukainen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoille on 428 000 €. Järvenpään Vesi ja Suomen Vesitieto Oy ovat neuvotelleet hankinnasta ja yritys on tehnyt tarjouksen, joka alittaa em. kynnysarvon. Hankintalain kannalta kyseessä on kynnysarvon alittava pienhankinta.

Järvenpään kaupungin Hallintosääntö / § 45 Liikelaitoksen johtaja / päätösvallan mukaan, hankinnat ja urakat, Järvenpään kaupungin hallintosäännön kohdassa 28 § määritellyn toimivallan mukaisesti. Taloudellinen toimivalta puitesopimuksien vuosihankinnat, kertahankinnat, leasinghankinnat ja ostopalvelusopimukset alle 500 000 €:n hankinnoissa.

Päätös

Päätän

1. valita asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän hankinnan palveluntuottajaksi/toimittajaksi Suomen Vesitieto Oy:n, jonka kanssa on laadittu yhteisesti sopimusluonnos toimitettavasta palvelukokonaisuudesta. Sopimusluonnosta tullaan vielä täydentämään tarvittavilta teknisluontoisilta osiltaan ennen sopimuksen allekirjoittamista;

2. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä päätös on saanut lainvoiman ja kun valitulla palveluntuottajalla/toimittajalla on esittää henkilöstöä koskevat tiedot ja tarjottavia palveluita/tavaroita koskevat tarvittavat luvat tai ilmoitukset ja ne täyttävät vaaditut kriteerit;

3. että sopimus sitoo Järvenpään kaupungin vesiliikelaitosta (Järvenpään Vesi) vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet;

4. että hankintasopimus tehdään neljän vuoden ajalle peruspalvelun osalta. Yhteensä 48 kuukauden ajalle lasketut kustannukset ovat noin 400 000 €. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukautta kerrallaan siten, että se on irtisanottavissa tilaajan toimesta viimeistään 6 kuukautta ja toimittajan toimesta viimeistään 9 kuukautta ennen kuluvan 12 kuukauden jakson päättymistä. Palvelua on mahdollista laajentaa lisäpalveluilla sopimuskauden aikana erillishankintalain hankintarajojen puitteissa. Tilaaja varaa oikeuden myös irtisanoa lisäpalveluja 6 kk:n irtisanomisajalla.

 

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Organisaatiotieto

Järvenpää