§ 9 Varhaiskasvatusjärjestelmän kilpailutuksen välipäätös

Lataa 

JARDno-2020-2044

Päätöspäivämäärä

28.9.2020

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen 18.4.2019 § 10 Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegointi 1.5.2019 alkaen

Päätös

Päätän, että oppilashallintojärjestelmän kilpailutuksessa määräaikaan mennessä (23.9.2020) osallistumishakemuksensa jättäneet tarjoajat Abilita Oy Ab, CGI Suomi Oy ja WhileOnTheMove Oy kutsutaan neuvotteluihin.

Allekirjoitus

tietohalllintojohtaja Toni Pallaspuro

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue