§ 8 Tietovaraston kehitys- ja automaatiovälineen hankintapäätös

Lataa 

JARDno-2021-2516

Päätöspäivämäärä

13.12.2021

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 10 Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegoinnista 1.5.2019 alkaen.

Päätös

Päätän

1. hankkia  tietovaraston kehitys- ja automaatiovälineen DSharp (D#) lisenssit kahdeksi vuodeksi sidosyksikköhankintana Tieran verkkokaupasta Atea Finland Oy:ltä..

2. että päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaa odottamatta.

 

Allekirjoitus

Päätöksen tekijä Tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut