§ 5 Tietoturvan muutos- ja korjaustoimenpiteiden määrittely -ja suunnittelutyön hankinta

Lataa 

JARDno-2020-1587

Päätöspäivämäärä

9.6.2020

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 10 / v.2019 Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegoinnista 1.5.2019 alkaen.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että tietoturvan muutos- ja korjaustoimenpiteiden määrittely -ja suunnittelutyöhön valitaan Consultor Oy. Hankinnan kokonaisarvo on 52 440€. 

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Toni Pallaspuro

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut